Văn Phòng HYS là Ban chuyên môn của Câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp Hà Nội. Văn phòng HYS có nhiệm vụ đảm bảo cho các hoạt động của HYS có thể chạy một cách trơn tru và mạch lạc nhất qua các công tác chăm sóc hội viên và tổng hợp thông tin, tham mưu cho việc tổ chức các hoạt động của HYS.

Chức năng chính:

Thực hiện chức năng tham mưu cho Ban chủ nhiệm và chức năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng, tài chính, văn hóa và Pr nội bộ cụ thể:

 • Thực hiện các nhiệm vụ về quản trị tài chính và văn phòng của HYS: Đảm bảo, giữ gìn các cơ sở vật chất của tổ chức. Lập kế hoạch nhu cầu, dự trù kinh phí, tổ chức mua sắm, theo dõi, quản lý hiệu quả các chi phí và nguồn thu chi của HYS, theo sự nhất trí của Ban chủ nhiệm.
 • Thực hiện các hoạt động xây dựng văn hoá của câu lạc bộ. 
 • Thực hiện chương trình PR nội bộ của HYS: Theo dõi và chăm sóc quá trình làm việc của hệ thống, bộ máy tổ chức, theo dõi mọi lịch trình, hoạt động của tổ chức và nhân sự để công việc luôn được diễn ra hiệu quả

Cơ cấu nhân sự Văn phòng HYS:

 • Chánh văn phòng HYS: Chị Trần Thị Dung (SN: 1999 – Đại học Kinh tế Quốc dân)
 • Phó Chánh văn phòng HYS: Chị Trần Thị Lan Anh (SN: 1999 – Đại học Hà Nội)
 • Và các Chánh, Phó Chánh cùng các thành viên ban dưới khu vực trực thuộc.

Hoạt động chính: 

 • Quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ, danh sách thành viên ( offline và online ). Kết hợp với các HYS trực thuộc và Ban khác tổ chức việc chăm sóc ( giải đáp thắc mắc, định hướng, khen thưởng, phục vụ,…) và kết nối các thành viên theo đúng hệ thống.
 • Tổ chức hoạt động lễ tân, đón tiếp tại trụ sở và trong các sự kiện.
 • Thực hiện công việc giao tiếp, đối nội, đối ngoại, liên hệ với thành viên ngang cấp, trên cấp, dưới cấp.
 • Tổ chức lớp cảm tình viên cho các bạn sinh viên để tìm hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, các hoạt động của HYS. 
 • Tổ chức cuộc thi hàng năm: Lễ tân thanh lịch, gương mặt đại diện HYS.

Chia sẻ với mọi người

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Bạn có thể sẽ quan tâm