5 THÓI QUEN CẢN TRỞ TƯ DUY SÁNG TẠO
Tư duy sáng tạo

5 THÓI QUEN CẢN TRỞ TƯ DUY SÁNG TẠO

Tư duy sáng tạo là khả năng tư duy, tìm tòi ra những phương án mới về một lĩnh vực nghiên cứu nào đó giúp ta chủ động học hỏi điều mới, mở rộng kiến thức mà còn giúp chúng ta thoát khỏi những “khuôn mẫu” đã được định sẵn. Thế nhưng không phải ai cũng có kỹ năng tư duy này. Sau đây là 5 thói quen chính đang cản trở tư duy sáng tạo mà có thể chính bạn cũng đang mắc phải.

Continue Reading 5 THÓI QUEN CẢN TRỞ TƯ DUY SÁNG TẠO