5 LÝ DO SINH VIÊN THẤT NGHIỆP KHI RA TRƯỜNG

Sau quá trình tích lũy kiến thức chuyên môn và rèn luyện về mọi mặt trong môi trường giáo dục. Đây sẽ là lúc những cử nhân bắt tay vào tìm kiếm công việc cho bản thân mình. Nhưng chuyện sinh viên thất nghiệp đang là vấn đề xảy ra khi ra trường.

Continue Reading 5 LÝ DO SINH VIÊN THẤT NGHIỆP KHI RA TRƯỜNG