TẠI SAO NÊN THAM GIA TÌNH NGUYỆN?

Chúng ta quan niệm tham gia tình nguyện thì phải vì lợi ích của cộng đồng. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích “ngầm” mà các hoạt động này mang lại. Hãy xem hoạt động tình nguyện giúp các bạn sinh viên có được điều gì nhé.

Continue Reading TẠI SAO NÊN THAM GIA TÌNH NGUYỆN?