5 điều nhà tuyển dụng muốn có ở ứng viên

Một cuộc phỏng vấn là cơ hội để nhà tuyển dụng đánh giá chính xác hơn về ứng viên sau khi đã lựa chọn họ qua vòng duyệt CV. Để lựa chọn người phù hợp với công việc nhà tuyển dụng thông qua 5 điều dưới đây.

Continue Reading 5 điều nhà tuyển dụng muốn có ở ứng viên