Khám phá trường Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao (tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, cơ sở nghiên cứu – đào tạo đầu ngành thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại ở Việt Nam. 

Continue ReadingKhám phá trường Học viện Ngoại giao