ĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ

Đại học Hà Nội, là một trong những ngôi trường lớn với văn hóa rất đa dạng cùng với lớp sinh viên vô cùng năng động. Trường Đại học Hà Nội (HANU), tiền thân là Trường Đại học Ngoại ngữ. Bên cạnh là nơi đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng về ngoại ngữ ở trình độ đại học và sau đại học; còn có rất nhiều bí ẩn thú vị mà chỉ dân HANU mới biết. Bài viết này sẽ chia sẻ những điều lý thú đó đến với các bạn.

Continue ReadingĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ