Văn Hóa Doanh Nghiệp: Tôi – Chúng ta

n gia về kinh doanh, khởi nghiệp, marketing... thì : “Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.”

Continue Reading Văn Hóa Doanh Nghiệp: Tôi – Chúng ta