Khởi nghiệp là gì? Startup là gì?

Khởi nghiệp vốn là một từ Hán Việt; trong đó, khởi nghĩa là bắt đầu, nghiệp trong từ sự nghiệp/cơ nghiệp (công việc lớn). Bạn muốn có sự nghiệp thì phải khởi nghiệp và khởi nghiệp chính là quá trình chuẩn bị hay bắt đầu sự nghiệp của một con người. Chính vì thế, để có được sự nghiệp dù ở bất kì ngành nghề nào bạn đều phải trải qua giai đoạn khởi nghiệp. Ví như là doanh nhân cũng sẽ phải bắt đầu Khởi nghiệp kinh doanh; là Chính trị gia cũng phải bắt đầu từ khởi nghiệp chính trị; là Chuyên gia, nhà Khoa học cũng phải bắt đầu từ khởi nghiệp khoa học/công nghệ…

 Khởi nghiệp kinh doanh có thể hiểu là khi một cá nhân có ý định tự mình bắt đầu một công việc kinh doanh riêng và tự mình làm chủ. Hay có thể hiểu khởi nghiệp kinh doanh là quá trình hiện thực ý tưởng kinh doanh, bao gồm quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

Khởi nghiệp kinh doanh bao gồm quá trình bắt đầu từ việc nhận biết cơ hội, từ đó thúc đẩy việc phát triển ý tưởng cho đến thành lập doanh nghiệp và cuối cùng là vận hành, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Startup

 Startup là một hình thức của khởi nghiệp. Nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp với đặc điểm nổi bật là đột phá sáng tạo dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới…Vì vậy, thuật ngữ tiếng Việt dịch sát nghĩa với Startup nhất là Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Theo Neil Blumenthal, Đồng Giám đốc điều hành của Warby Parky được trích dẫn trên tạp chí Forbes thì : “A startup is a company working to solve a problem where the solution is not obvious and success is not guaranteed.” (tạm dịch: Startup là một công ty hoạt động nhằm giải quyết một vấn đề mà giải pháp (đối với vấn đề đó) chưa rõ ràng và sự thành công không được đảm bảo).

 Còn Eric Ries, tác giả cuốn sách “The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses” – một cuốn sách được coi là “cẩm nang gối đầu giường” của mọi công ty startup, thì: “A startup is a human institution designed to create new products and services under conditions of extreme uncertainty” (tạm dịch: startup là một định chế/tổ chức con người được thiết kế nhằm mục đích tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới trong các điều kiện cực kỳ không chắc chắn).

 Khởi nghiệp kinh doanh chính là bắt đầu kinh doanh một sản phẩm, một dịch vụ để mang về doanh thu và lợi nhuận. Startup là một danh từ chỉ một nhóm người, một tổ chức cùng nhau lập ra để đưa ra giải pháp cho một vấn đề mới chưa có cách giải quyết, và điều đó thì chưa chắc chắn thành công. Startup ngược lại với kinh doanh nhỏ, khi mà tốn rất nhiều nguồn lực, thời gian và đa phần thất bại trước khi đem lại lợi ích. Tuy nhiên khi đã thành công, quy mô của startup có thể vượt ra khỏi ranh giới và phát triển một cách mạnh mẽ như Facebook, Google…

  Theo ThS. BS Nguyễn Đức Thuận – người có hơn 25 năm nghiên cứu và đào tạo về Tư duy và Khởi nghiệp thì: “Khởi nghiệp trước hết là sự lựa chọn về lẽ sống. Sau đó là phát triển năng lực để có thể tự bước đi và liên kết nhiều người cùng bước đi trên con đường mà mình chọn.

Vì thế, Bạn đang ở độ tuổi nào cũng có thể khởi nghiệp. Hãy bắt đầu bằng lựa chọn hay củng cố lẽ sống, tạo dựng khát vọng và phát triển năng lực để có thể lựa chọn cho mình một con đường phù hợp cũng như sẵn sàng vượt qua mọi thách thức khi đi trên con đường ấy.”

 Như vậy, có thể hiểu Khởi nghiệp theo một nghĩa chung nhất là quá trình tạo dựng nền tảng về năng lực, môi trường và công cụ kiến tạo phát triển sự nghiệp.

Chia sẻ với mọi người

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Bạn có thể sẽ quan tâm