Hoạt động tư vấn phát triển bản thân

Tư vấn phát triển bản thân – Ban Đào tạo

“Tư vấn phát triển bản thân” là một trong những hoạt động nòng cốt của tổ chức. Hoạt động nhằm phục vụ quyền lợi của các bạn thành viên. Các bạn sẽ được chăm sóc, được đào tạo. Hoạt động do ban Đào tạo phụ trách chính. Hoạt động này bản chất giống như một chuyên mục gỡ rối tâm tư, tình cảm cho các bạn trẻ. Nhưng ngoài việc gỡ rối, người tư vấn còn cho các hướng đi. Các bạn sẽ được giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản thân người đăng ký được tư vấn như:

  • Cân bằng thời gian học tập, làm việc, sinh hoạt.
  • Tạo lập / duy trì / phát triển các mối quan hệ của bản thân.
  • Có một cuộc sống tinh thần hạnh phúc, nhiều năng lượng.
    Người tư vấn ở đây có thể là bất cứ ai. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành người tư vấn. Để có thể lắng nghe, đưa ra giải pháp, định hướng hành vi, chắc chắn người tư vấn phải đã có kinh nghiệm. Người tư vấn phải bản lĩnh, phải có tư duy rõ ràng và hướng thiện. Và họ không ai khác chính là Hội đồng Huấn luyện HYS.

Nếu các bạn có những thắc mắc, khó khăn trong quá trình sống, học tập, làm việc, đừng ngần ngại mà hãy yên tâm chia sẻ với Hội đồng huấn luyện HYS để được lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra các giải pháp phù hợp cho sự phát triển bản thân mình nhé!

Thông tin liên hệ:

Email: kimlien.hys@gmail.com

Link đăng ký: https://grabify.link/INBF4C

Group HYS Kim Liên:https://www.facebook.com/groups/hyskimlien/

Chia sẻ với mọi người

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Bạn có thể sẽ quan tâm