HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM

Trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, hiệu ứng cánh bướm được biết đến với những điều mang nguồn cảm hứng lớn, có sức ảnh hưởng lớn. Vậy hiệu ứng cánh bướm là gì? Trong kinh doanh, hiệu ứng cánh bướm được hiểu như thế nào? Những thương hiệu như thế nào được xem là áp dụng tốt hiệu ứng cánh bướm?

Continue Reading HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM

Văn Hóa Doanh Nghiệp: Tôi – Chúng ta

n gia về kinh doanh, khởi nghiệp, marketing... thì : “Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.”

Continue Reading Văn Hóa Doanh Nghiệp: Tôi – Chúng ta

Truyền thông hiệu quả

iPhone là gì? SamSung thì sao? Nokia? Ô Mô?.... Sao bạn lại biết đến chúng? Sao bạn biết về chúng? Nếu bạn cũng thắc mắc điều như vậy thì đó là do sự có mặt của TRUYỀN THÔNG. Một chiến lược truyền thông hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều về việc xây dựng thương hiệu.

Continue Reading Truyền thông hiệu quả